تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به یک راننده با نیسان جهت پخش یاس در قم نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۵۳۶۶۴۲۹۴۷,۰۲۵۳۶۶۴۱۶۷۹

   #نیسان #استخدام