تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
نمایشگاه قرآن امروز یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ به مناسبت ماه مبارک رمضان با حضور نمایندگان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805109257342620.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201805109257342620.jpg , برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی محسن نوروزی فرد Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805103460165486.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201805103460165486.jpg , برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی محسن نوروزی فرد Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201805106432530687.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201805106432530687.jpg , برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی محسن نوروزی فرد Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico

   #قرآن #نمایشگاه

محتوای خبر «برگزاری نمایشگاه قرآن در مجلس شورای اسلامی» را در سایت «خانه ملت» ببینید