تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
آبشار-نعلی-شکل-ایگواسو

آبشار نعلی شکل ایگواسو
سیناپرس: یکی ازعجیب ترین آبشارهای دنیا را می توان در مرز آرژانتین و برزیل تماشا کرد. آبشاری نعلی شکل که از 275 آبشار کنار هم تشکیل شده است.

اسم این آبشار ایگواسو است و ۳۰تا ۸۲مترارتفاع دارد.

no-alt
لینک کوتاه

   #برزیل

محتوای خبر «آبشار نعلی شکل ایگواسو» را در سایت «سیناپرس» ببینید