تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
خبرگزاری شبستان در خرم آباد، گفت: روابط عمومی ها در ارتباط با دستگاه ها و مردم و بیان خدمات و دستاورد هر نهاد نقش مهمی دارند.

وی افزود: نامگذاری27 اردیبهشت به نام روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، نشان از جایگاه مهم بحث ارتباطات و اهمیت حرفه روابط عمومی در جوامع امروزی دارد.

رشیدی، اظهار داشت: بدون شک هر نهاد و سازمانی جهت اجرای بهتر وظایف و رسیدن به اهداف خود نیاز به حضور یک روابط عمومی کاردان و فعال دارد تا با شناخت اهداف سازمان خود نسبت به پاسخگویی به مطالبات مردم اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: روابط عمومی هنر برقراری تعامل و ارتباط بین کارکنان در داخل سازمان و بین افکار عمومی و مدیران به منظور افزایش تعامل و ارتقای عملکرد ادارات و سازمانها است و مدیرانی که با تقویت اهمیت بیشتری به این موضوع می دهند به یقین جایگاه بهتری در افکار عمومی شهروندان دارند.

شهردار خرم آباد، با اشاره به اهمیت تقویت روابط عمومی ها، اظهار کرد: مسئولان روابط عمومی ها هم باید تلاش کنند دستاوردهای شاخص و مؤثر دولت و دستگاه های اجرایی را به گوش مردم برسانند.

پایان پیام/85
ضمیمه :

  

محتوای خبر «روابط عمومی ها نقش محوری دررشد و توسعه دارند» را در سایت «شبستان» ببینید