تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
فیلم ها و تصاویر منتشر شده در فضای مجازی همچنان از ادامه خشونت در برخی مدارس و توسل به زور و کتک در کلاس های درس حکایت دارد در تازه ترین اتفاق معلمی با دانش آموز خود در کلاس درگیر می شود و برای لحظه ای کلاس درس به رینگ بوکس تبدیل مشود و معلم خشمگین ، دانش آموز را مانند بازیکنان کشتی کج از زمین بلند کرد و روی میز کوبید.
pixel.gifدرگیری معلم و دانش آموز، کلاس را به رینگ بوکس تبدیل کرد

به گزارش ایران خبر، ویدئویی که به تازگی منتشر شده است درگیری شدید معلم آمریکایی را با یکی از دانش آموزانش در کلاس درس به تصویر می کشد. در این ویدئو مشاهده می شود معلم پس از آنکه این دانش آموز به او حمله ور می شود و به سمتش مشت پرتاب می کند، ابتدا او را از زمین بلند می کند و سپس مانند کشتی کج گیران وی را روی میز می کوبد.

در این کلیپ 30 ثانیه ای صدای سایر دانش آموزان که با دیدن این درگیری دچار بهت و ‎حیرت شده اند شنیده می شود. سرانجام این درگیری با مداخله تعدادی دیگر از دانش آموزان خاتمه یافت.

   #دانش آموز #دانش آموزان #فضای مجازی #حکایت

محتوای خبر «درگیری معلم و دانش آموز، کلاس را به رینگ بوکس تبدیل کرد» را در سایت «ایران خبر» ببینید