تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
واکنش طنز روزنامه قانون به قهرمانی تیم فوتسال زنان ایران در آسیا که بازتابی در تلویزیون به همراه نداشته است! 281823_137.jpg

شعار سال: واکنش طنز روزنامه قانون به قهرمانی تیم فوتسال زنان ایران در آسیا که بازتابی در تلویزیون به همراه نداشته است!

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت دوستان، تاریخ انتشار 22 اردیبهشت 97، کد مطلب: -، www.dustaan.com


   #تلویزیون

محتوای خبر «قهرمانی آسیا برای تیم فوتسال زنان ایران در سکوت خبری صداوسیما!» را در سایت «شعار سال» ببینید