تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
احمد زیدآبادی با اشاره به درگذشت حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی نوشت: با آنکه دیدگاه های سیاسی آن مرحوم با من قرابتی نداشت؛ اما همیشه رگه ای پر رنگ از انصاف و صداقت؛ در اظهارنظرهایش نمایان بود و همین نکته افزون بر آنکه او را از بسیاری از همگنانش مجزا می ساخت؛ بیانش را نیز مطبوع و دلپذیر می کرد.

رویداد۲۴-احمد زیدآبادی با اشاره به درگذشت حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی نوشت: با آنکه دیدگاه های سیاسی آن مرحوم با من قرابتی نداشت؛ اما همیشه رگه ای پر رنگ از انصاف و صداقت؛ در اظهارنظرهایش نمایان بود و همین نکته افزون بر آنکه او را از بسیاری از همگنانش مجزا می ساخت؛ بیانش را نیز مطبوع و دلپذیر می کرد.احمد زیدآبادی در یادداشتی با عنوان «جای خالی سید مهدی طباطبایی» نوشت:

از درگذشت سید مهدی طباطبایی متأثر شدم. او را هیچگاه از نزدیک ندیدم؛ اما اظهارنظرهایش را در رسانه ها دنبال می کردم.

او در فهرست جناح «اصولگرا» به مجلس هفتم راه یافت؛ اما نمی دانم از دوستان اصطلاحاً اصولگرای خود چه دید که به سرعت با آنان زاویه پیدا کرد و به مقابلۀ کلامی با آنها برخاست.

با آنکه دیدگاه های سیاسی آن مرحوم با من قرابتی نداشت؛ اما همیشه رگه ای پر رنگ از انصاف و صداقت؛ در اظهارنظرهایش نمایان بود و همین نکته افزون بر آنکه او را از بسیاری از همگنانش مجزا می ساخت؛ بیانش را نیز مطبوع و دلپذیر می کرد.

به هر حال، شخصیتی منصف و منتقد؛ چهره در نقاب خاک فرو پوشید. به گمانم جای خالی او را در موقعیت خاص اش، کسی پر نکند. خداوند او را مورد رحمت و لطف خود قرار دهد.

  

محتوای خبر «رگه ای پر رنگ از انصاف و صداقت در اظهارنظرهای سید مهدی طباطبایی نمایان بود» را در سایت «رویداد24» ببینید