تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

شاخص کیفیت هوای تهران امروز در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، هوای تهران امروز،جمعه ۲۸ اردیبهشت در شرایط سالم قرار گرفته و متوسط شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ۵۴ قرار داشته است .

به گزارش طبنا، اگر شاخص کیفیت هوا بین ۰ تا ۵۰ باشد کیفیت هوا در وضع پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ وضع سالم و ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه های حساس(بیماران قلبی، ریوی، سالمندان و کودکان)، ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام افراد جامعه و ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم خواهد بود.

   #هوای تهران #کیفیت هوای تهران

محتوای خبر «هوای تهران سالم است» را در سایت «خبرگزاری سلامت» ببینید