تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
اذعان مقام اروپایی به اثر محدود اقدامات اروپا دربرابر تحریم آمریکا علیه ایران رئیس بخش خدمات مالی اتحادیه اروپا گفت، با توجه به گستره جهانی امورات مالی، استفاده از اختیارات اتحادیه اروپایی برای منع بانک ها در این اتحادیه از تبعیت از تحریم های ضد ایرانی ترامپ، کارکرد «محدودی» خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، رئیس بخش خدمات مالی اتحادیه اروپا گفت، با توجه به گستره جهانی امورات مالی، استفاده از اختیارات اتحادیه اروپایی برای منع بانک ها در این اتحادیه از تبعیت از تحریم های ضد ایرانی ترامپ، کارکرد «محدودی» خواهد داشت.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز 8 ماه می تصمیم گرفت ضمن خروج از برجام، تحریم ها علیه ایران از جمله تحریم های بخش نفتی و تحریم معاملات با بانک مرکزی این کشور را مجددا برقرار نماید.

والدیس دومبرووسکیس، معاون کمیسیون اروپا گفت، این کمیسیون به عنوان قوه مجریه اروپا در حال ارزیابی تاثیرات اقتصادی و تاثیرات احتمالی تحریم های آمریکا علیه ایران و از جمله تاثیر این تحریم ها بر شرکت های اروپایی و بخش مالی اروپاست.

مقررات به اصطلاح منع کننده اتحادیه اروپا، شرکت های اروپایی را از تبعیت از تحریم های آمریکا منع می کند و هیچ حکم قضایی ای را که مجازات های دولت آمریکا را به اجرا بگذارد به رسمیت نمی شناسد.

اما این مقررات هیچگاه به صورت عملی مورد استفاده قرار نگرفته و دولت های اروپایی این قانون را بیشتر به عنوان یک سلاح سیاسی می بینند تا یک قانون قابل اجرا، زیرا مقررات این قانون مبهم و اجرای آن دشوار است و عمدتا برای هشدار به آمریکا می توان از آن استفاده کرد.

دومبرووسکیس افزود : «در واقع با توجه به ماهیت بین المللی نظام بانکی و به ویژه ارتباط بانک های بزرگ با سیستم مالی آمریکا و معاملات دلاری، مقررات منع کننده اتحادیه اروپا دارای قدرت تاثیرگذاری محدودی هستند.»

«برخی مسائل دشوار وجود دارد که ما باید به آنها رسیدگی کنیم. ما داریم روی این مسئله که دقیقا چگونه می توان این مسائل را حل کرد کار می کنیم.»

انتهای پیام/158

   #اتحادیه اروپا #هشدار #بانک مرکزی

محتوای خبر «اذعان مقام اروپایی به اثر محدود اقدامات اروپا دربرابر تحریم آمریکا علیه ایران» را در سایت «تسنیم» ببینید