تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به فروشنده باتجربه خانم جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر دیگر امتحان کنید
۰۲۶۳xxx

tel: 02632255720 , 09124641457

   #استخدام

محتوای خبر «استخدام فروشنده باتجربه خانم جهت همکاری در کرج» را در سایت «کندو» ببینید