تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

استخدام مرکز تحقیقات بیوسنسور و بیو الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مرکز تحقیقات بیوسنسور و بیوالکترونیک دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در راستای تکمیل کادر تحقیقاتی خود در استان اردبیل از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

ردیفعنوان شغلیرشته های تحصیلی هدفشرایط احراز
۱محقق طرح های تحقیقاتیدکتری شیمی تجزیه
  • متخصص در زمینه سنسور و بیوسنسور های نوری و یا الکتروشیمیایی
  • تسلط به زبان انگلیسی و اصول مقاله نویسی
۲محقق طرح های تحقیقاتیدکتری الکترونیک
  • متخصص در زمینه الکترونیک میکروکنترولرها و یا بیوالکترونیک
  • تسلط به زبان انگلیسی و اصول مقاله نویسی
۳حمایت از پایان نامه های دکترادانشجویان دکترای شیمی تجزیه و الکترونیک
  • در صورت ایجاد تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقاتی و موسسه علمی ذیربط، از پایان نامه های دکترا در زمینه بیوسنسور و یا بیو الکترونیک حمایت خواهد شد.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر دیگر امتحان کنید
آدرس ایمیل:

   #زبان انگلیسی #اردبیل #مقاله #استخدام

محتوای خبر «استخدام محقق طرح های تحقیقاتی،حمایت از پایان نامه های دکترا» را در سایت «ای استخدام» ببینید