تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
قاضی خدابخشی گفت: تیم عملیاتی در بازرسی مقدار ۴۸ کیلو ۵۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در یک دستگاه کامیون حامل بار هندوانه جاسازی شده بود را کشف کردند.
اتاق خبر 24:

قاضی مهدی خدابخشی سرپرست دادسرای انقلاب مشهد اظهار کرد: ماموران اداره عملیات ویژه ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی یک دستگاه کامیون حامل بار هندوانه که حامل یک محموله تریاک بود را در یکی از مبادی ورودی مشهد متوقف کردند.

وی ادامه داد: تیم عملیاتی در بازرسی از این خودرو مقدار ۴۸ کیلو ۵۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود را کشف کردند و یک نفر متهم دستگیر شد.

برای مشاهده اخبار 9_214.jpg?itok=mpGdB51G

   #کامیون #مشهد #خودرو #مواد مخدر #خراسان

محتوای خبر «کشف 48 کیلو تریاک از یک دستگاه کامیون حامل بار هندوانه» را در سایت «اتاق خبر» ببینید