تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
پیامک ۱۰۰ میلیون تومانی به همسر اسطوره استقلالاستقلالی ها در پیامکی به فریده شجاعی اعلام کردند که 100 میلیون از طلب پورحیدری مورد تایید است و البته برای دریافت آن باید از وزارت ورزش پیگیری کنید. پایگاه خبری ریشه:

استقلالی ها در پیامکی به فریده شجاعی اعلام کردند که 100 میلیون از طلب پورحیدری مورد تایید است و البته برای دریافت آن باید از وزارت ورزش پیگیری کنید.

فریده شجاعی همسر مرحوم پورحیدری اظهار کرد: نزدیک به ٢ سال است که مدیران استقلال در حال بررسى پرونده مطالبات منصور هستند و نمى دانم چرا نمى توانند ٢ قرارداد که همه چیزش روشن است را حساب و کتاب کنند.٢ قراردادى که براى یک فرد بیمار بوده و الان هم دستش از دنیا کوتاه است.

او ادامه داد:مدیران استقلال هیچ کارى براى منصور نکردند و من هم با توجه به قرارداد منصور مدام با آنها تماس مى گیرم، اما اهمیتى ندادند. منصور ٤٣٠ میلیون تومان طلب دارد که قرار شد ٢٠٠ میلیون تومان هم براى مخارج بیمارى و ... بدهند، اما من از دریافت ٦٠٠ میلیون گذشت کردم و فقط پول حقیقى منصور که ٤٣٠ میلیون تومان است را مى خواهم. اما یکى از نمایندگان استقلال در پیامکى به من اعلام کرد که در بررسى ها به پرداخت ١٠٠ میلیون تومان رسیدیم و آن هم با توجه به اینکه نقدینگى نیست باید از طریق وزارت ورزش و جوانان رسیدگى شود. واقعا متاسفم و خطاب به استقلال هیج چیز دیگرى نمى توانم بگویم.

شجاعى ادامه داد:همه جاى دنیا از اسطوره هاى خود حمایت مى کنند، اما منصورى که بیش از ٥٠ سال براى این استقلال زحمت کشید مورد حمایت قرار نگرفت. فاکتور هایى در منزل من موجود است که منصور براى استقلال خرج کرده و پول نگرفته است. من فقط حق منصور را مى خواهم و نه چیز بیشترى از طرفى صدقه هم نخواستم. همان طور که گفتم در همه جاى دنیا از خانواده هاى اسطوره ها حمایت مى کنند، اما استقلالى ها منصور را ندید گرفتند و انگار نه انگار این مرد این همه سال براى استقلال زحمت کشیده است.

   #استقلال #همسر #پیامک #خانواده

محتوای خبر «پیامک ۱۰۰ میلیون تومانی به همسر اسطوره استقلال» را در سایت «ریشه نیوز» ببینید