تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
دانستنی هایی درباره تاریخچه علم دندانپزشکیقدیمی ترین نمونه های پوسیدگی دندان در کجا یافت شده است؟ نخستین ماده شست وشوی دهان متعلق به چه زمانی است؟ پدر علم دندانپزشکی چه کسی است؟ پاسخ تمامی این پزسش ها را در این ویدئو می توانید پیدا کنید. دریافت 27 MB