تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
کتاب درسی

در ادامه تخطئه پیدا و پنهان فرهنگ دفاع مقدس توسط برخی از نهادهای دولتی، این بار، یک شعر دفاع مقدسی در یکی از کتاب های درسی سانسور شده است!

به گزارش مشرق، بخش هایی از شعر بلندی با عنوان «سمفونی پنجم جنوب» سروده شاعر مشهور جهان عرب، نزار قبانی در وصف امام موسی صدر در کتاب ادبیات فارسی پایه دهم، منتشر شده بود. اما این شعر، در چاپ سال ۹۶ کتاب فارسی پایه دهم نسبت به سال های قبل تغییر قابل تأملی یافته است.

به این ترتیب که پاره ای از شعر که در آن، شاعر از واژه های مقدس «مهدی»، «انتظار» و «شهیدان» استفاده کرده، سانسور شده است. برخی از کاربران فضای مجازی، برخی از تغییرات کتاب های درسی، ازجمله سانسور این بخش از شعر مشهور نزار قبانی را در جهت اجرای پنهان سند ۲۰۳۰ توسط وزارت آموزش و پرورش می دانند.

منبع: کیهان

   #شعر #سانسور #دفاع مقدس

محتوای خبر «سانسور یک شعر در کتاب درسی» را در سایت «مشرق نیوز» ببینید