تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان جهت پاسخ به سوال نمایندگان برگزار شد.

   #وزیر بهداشت #رئیس مجلس