تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

عصر ایران: خبری در فضای مجازی مبنی بر حضور سعید مرتضوی در منزل آیت الله حسینی بوشهری، رییس سابق حوزه علمیه قم منتشر شد که وی این خیر را در گفت وگو با قانون از اساس تکذیب کرد.

آیت الله حسینی بوشهری پنهان شدن سعید مرتضوی در منزل او در مشهد مقدس را تکذیب کرد.

وی با بیان اینکه تابحال سعید مرتضوی را از نزدیک ندیده است گفت: من تا امروز با این شخص(مرتضوی) ملاقات نداشته ام و مهمتر اینکه اصلا خانه ای در مشهد ندارم که او بخواهد در آن سکونت داشته باشد

   #مشهد #فضای مجازی #حوزه علمیه