تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مرز میرجاوه شهادت ۴ مرزبان و بسیجی در مرز میرجاوه به دنبال درگیری در مرز میرجاوه با اشرار، دو تن از مرزبانان به همراه دو بسیجی شهید شدند.

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، به دنبال درگیری در مرز میرجاوه با اشرار، دو تن از مرزبانان به همراه دو بسیجی شهید شدند. بر اساس اخبار اعلام شده استواردوم وحید حسین زاده و سرباز وظیفه ابوالفضل غلام پور دو شهید مرزبان درگیری در میرجاوه هستند.

همچنین برابر اعلام منابع محلی، در این درگیری دو تن از بسیجیان بومی منطقه نیز به شهادت رسیدند.


بنا بر این گزارش این درگیری در مرز میرجاوه و در محدوده «چالشکر» اتفاق افتاده است.

   #شهادت #حوادث