تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
شایان مصلح که در دیدار با پارس جم بعد از مدت ها در ترکیب اصلی پرسپولیس بازی کرد و مدافع چپ بود در ثبت گل حریف مقصر اصلی بود و آفساید را پر کرد. عجیب اینکه او بعد از اشتباهش در آفساید گیری و با وجود اینکه صالحی توپ را کنترل کرده و جلو می برد زننده گل را تعقیب کرد و واکنش کندی داشت.
او در لحظات پایانی باز هم آفساید گیری اشتباهی داشت اما با سرعتی فوق العاده و شروعی تماشایی برگشت و در لحظه آخر اجازه نداد سیف اللهی گل دوم را بزند و کار پرسپولیس را تمام کند. مصلح که باز هم نشان داد در دفاع ضعف های عمده ای دارد در فاز حمله نمایش فوق العاده ای داشت و پرتلاش نشان داد. او مثل صادق محرمی بارها نفوذ کرد و اتفاقا ارسال های خوبی هم داشت اما به نظر می رسد این ویژگی و تلاش او برای موفقیت در فاز حمله و مثبت بودن نفوذهایش، برای اینکه برانکو را مجاب به استفاده بیشتر از این بازیکن در ترکیب کند، کافی نیست. شایان مصلح اول باید مدافع خوبی باشد و اشتباه نکند.

   #پرسپولیس #ترکیب اصلی #برانکو