تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
کیهان نمایه

یارو به دکتر گفت؛ پسرم فکر میکنه ماشینه! هر وقت میگم یه کاری انجام بده، میگه پنچرم، باطری ندارم و... دکتر گفت؛ چرا نیاوردیش معاینه کنم؟ یارو گفت؛ خواستم بیارمش و لی هرچی گوشش رو پیچوندم استارت نزد!

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت: مدعیان اصلاحات صفحات روزنامه های زنجیره ای را پر کرده اند که امیر انتظام جاسوس نبوده است!


گفتم: در اسناد لانه جاسوسی اسم رمز او با عنوان «اس. دی. پلاد» هم با صراحت ذکر شده است. این اسناد که مال خود آمریکایی هاست.


گفت: محسن میردامادی، دبیر کل سابق جبهه مشارکت گفته است حالا متوجه شده ایم که او راست می گوید و جاسوس نبوده!


گفتم: ولی امیر انتظام می گوید هنگام بازداشت، عباس عبدی از من بازجویی می کرد و بعد از بازجویی مرا جاسوس معرفی کرد. عباس عبدی هم که از هم حزبی های خود مشارکتی هاست.


گفت: میردامادی می گوید امیر انتظام اشتباه کرده. یک عباس دیگر از او بازجویی کرده بود!


گفتم: چطور حرف امیر انتظام را که می گوید جاسوس نبوده ام قبول دارند ولی این حرفش را که می گوید عباس عبدی بازجوی من بوده است، دروغ می دانند؟!


گفت: چه عرض کنم؟! هردو طرف به هم می آیند!


گفتم: یارو به دکتر گفت؛ پسرم فکر میکنه ماشینه! هر وقت میگم یه کاری انجام بده، میگه پنچرم، باطری ندارم و... دکتر گفت؛ چرا نیاوردیش معاینه کنم؟ یارو گفت؛ خواستم بیارمش و لی هرچی گوشش رو پیچوندم استارت نزد!