تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

سه نفر از اشرار مسلح توسط مأموران انتظامی شهرستان دلگان در سیستان و بلوچستان به هلاکت رسیدند.

سه نفر از اشرار مسلح توسط مأموران انتظامی شهرستان دلگان در سیستان و بلوچستان به هلاکت رسیدند.

بر پایه این گزارش، این سه نفر شرور از جمله اشرار مسلحی بودند که اواخر سال گذشته به مرکز فرماندهی انتظامی دلگان حمله کرده بودند.

   #بلوچستان