تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
پاول دورف در کانال تلگرامی خود، ضمن تایید مسدود شدن تلگرام در روسیه، طی ۲۴ساعت گذشته توسط شرکت های ارائه دهنده اینترنت، دلیل آن را امتناع شرکت تلگرام از ارائه کلیدهای رمزنگاری به سازمان های امنیتی روسیه دانست
به گزارش صدای ایران، پاوول دورف، مدیر تلگرام، از کمک های مالی خود برای حمایت از آزادی اینترنت در روسیه و سایر نقاط جهان خبر داد.

او در کانال تلگرامی خود، ضمن تایید مسدود شدن تلگرام در روسیه، طی ۲۴ساعت گذشته توسط شرکت های ارائه دهنده اینترنت، دلیل آن را امتناع شرکت تلگرام از ارائه کلیدهای رمزنگاری به سازمان های امنیتی روسیه دانست
علی رغم فیلترینگ، ما تاکنون شاهد کاهش قابل ملاحظه ای از مشارکت کاربران نبوده ایم، زیرا روس ها تمایل دارند VPN و پروکسی از سد فیلترینگ عبور کنند. ما همچنین بر سرویس های ابری، متکی هستیم تا بخشی از آن برای کاربران ما در دسترس قرار گیرد.

دورف در ادامه از کابران روسی تلگرام، برای پشتیبانی و وفاداری شان به تلگرام؛ نیز از اپل، گوگل، آمازون و مایکروسافت، برای عدم مشارکت در سانسور سیاسی تشکر کرد.

روسیه حدود ۷درصد از کاربران #تلگرام را به خود اختصاص داده، حتی اگر این بازار را از دست بدهیم، رشد سازمان یافته ی تلگرام در سایر مناطق این، زیان را ظرف چند ماه جبران خواهد کرد. با این حال، برای من شخصا مهم است که مطمئن شویم همه چیز را برای کاربران روسی انجام داده ایم.


   #تلگرام #روسیه #تلگرامی #سانسور #آمازون #اینترنت