تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
زاکربرگ

وقتی زاکربرگ مالک فیسبوک و اینستاگرام برای پاسخگویی به اتهاماتش به کنگره دعوت می شود و عده ای در داخل کشورمان همچنان استفاده از پیام رسان های داخلی را به تمسخر می گیرند.

   #فیسبوک #اینستاگرام