تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ویدئو کامل اظهارات شدیداللحن وزیر بهداشت در پاسخ به نادر قاضی پور در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی

   #وزیر بهداشت