تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
در لابه لای اخبار بین الملل، تصاویر جالبی از رخدادهای مهم وجود دارد که می تواند برای مخاطب قابل توجه باشد. آنچه در این گزارش آمده، دست چین تصاویری از گوشه و کنار حوادث جهان در هفته گذشته است.

   #چین #حوادث

محتوای خبر «تصاویر جالبی از رخدادهای مهم جهان» را در سایت «جهان نیوز» ببینید