تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
منابع تونسی از کشف تونل ۷۰ کیلومتری برای عبور تروریستها میان تونس و لیبی خبر دادند. 201180_281.jpg
به گزارش«شیعه نیوز»، منابع تونسی از کشف تونل ۷۰ کیلومتری برای عبور تروریستها میان تونس و لیبی خبر دادند.

منابع تونسی اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور یک تونل به طول ۷۰ کیلومتر میان تونس و لیبی کشف کرده اند.

این منابع بیان کردند: گارد ملی تونس، تونلی به طول ۷۰ کیلومتر میان تونس و لیبی کشف کرده است که برای عبور داعشی ها و خروج تونسی ها به مناطق درگیر در لیبی و بازگشت مجدد این تونسی ها آماده شده بود.

منابع تونسی اعلام کردند: حدود ۴۰۰ جاسوس در زمان حکومت تروئیکا(النهضه، کنگره برای جمهوری و تشکل دموکراسی برای کار و آزادی ها) وارد تونس شدند.

   #لیبی #دموکراسی #حکومت

محتوای خبر «کشف تونلی برای عبور تروریستها میان تونس و لیبی» را در سایت «شیعه نیوز» ببینید