تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح عظیم سامانه هــــای غرب و شمـــــال غرب کشور در سطـــحی معادل ۲۲۷هزار هکتار، تا پایان سال ۹۷ به بهره برداری کامل می رسد.

رویداد۲۴-معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح عظیم سامانه هــــای غرب و شمـــــال غرب کشور در سطـــحی معادل ۲۲۷هزار هکتار، تا پایان سال ۹۷ به بهره برداری کامل می رسد.علیمراد اکبری،افزایش بهره وری آب کشاورزی را از اهداف وزارت جهاد در راستای استفاده مناسب و بهینه از منابع آبی کشور عنوان کرد و افزود: تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری، به عنوان راهکاری موثر و کارآمد در جهت صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی، در سال ۹۷ هم در سراسر کشور انجام می شود و امیدواریم با تخصیص به موقع اعتبارات، روند اجرای این سامانه ها را که طی دولت های دهم ویازدهم، توسعه چشمگیری داشته است را تداوم ببخشیم.

وی گفت: با پیگیری های انجام شده، طرح عظیم سامانه های غرب و شمـــــال غرب کشور، در سطـــحی معادل ۲۲۷هزار هکتار، تا پایان سال ۹۷ به بهره برداری کامل می رسد.

وی با بیان اینکه این پروژه، فرصتی تاریخی برای این مناطق است، گفت: نه و نیم درصد این پروژه، مجهز به سامانه های نوین آبیاری است و با اجــرای کامل این پروژه تحولی عظیم در بخش کشاورزی، منطقه رخ خواهد داد.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی گفت: با بهره برداری از این پروژه می توان چرخه تولید را کامل کرد که این امر در نهایت، باعث افزایش ارزش افزوده و اشتغالزایی می شود.

   #سامانه #جهاد کشاورزی #غرب کشور #وزارت جهاد کشاورزی

محتوای خبر «تجهـیز اراضی کشاورزی کشور به سامانه های نوین آبیاری» را در سایت «رویداد24» ببینید