تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
جعفر قادری - کراپ شدهاگر مردم انتظار دارند مسولین وحاکمیت در زمینه رفع رکود ،کاهش تورم و افزایش اشتغال کاری انجام دهند باید خود نیز در زمینه حمایت وخرید کالای ایرانی فعال شوند و از کالای داخلی استفاده کنند تا بازار داخلی در اختیار کالای خارجی قرار نگیرد، اگر تولید کننده ما بتواند از ظرفیت بازار داخلی استفاده کند امکان رقابت در بازارهای خارجی برایش فراهم می شود از این رو زمینه برای ارتقای کیفیت کالاها, جذب فناوری و سرمایه گذاری خارجی فراهم می شود.

قدس آنلاین- حمایت از کالای ایرانی موضوع مهمی است که یکی از اولویت های تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود. سالهاست مقام معظم رهبری در آستانه سال نو خورشیدی با تکیه بر مسائل اقتصادی اهمیت توجه به بهبود وضعیت اقتصادی کشور را در همراهی و همدلی مسوولین ومردم گوشزد می کنند تا علاوه بر حفظ استقلال از بیگانگان ورهایی از وابستگی به غرب؛ مسائل ومعضلات داخلی ناشی از اقتصاد همانند رکود و بیکاری حل شود. اهمیت تولید و خرید کالای ایرانی در افزایش توان اقتصادی و حل معضل بیکاری برکسی پوشیده نیست اما مساله مهم اهتمام عمومی جامعه به سمت خرید کالای ایرانی است که چرا مردم تمایلی به خرید کالای ایرانی ندارند؟ آیا عدم توجه واهتمام دولت به عنوان بزرگترین خریدار کالای خارجی به خرید کالای ایرانی در عدم گرایش مردم به خرید کالای ملی تاثیر گذار است؟ همه وهمه این سوالها مواردی است که سالها خرید کالای ایرانی واستقبال واقبال مردم به جنس ایرانی را با شائبه وچالش مواجه کرده است. دکتر جعفر قادری اقتصاد دان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در این گفتگو به بیان مهمترین مسائل ومعضلات پیش روی حمایت وخرید کالای ایرانی پرداخته است.

قادری با بیان اینکه نامگذاری سالها باهدف تقویت تولید ملی از سوی رهبر معظم انقلاب دنبال شده به قدس آنلاین گفت: مقام معظم رهبری در طی سالهای گذشته با هدفی مشخص اقدام به نامگذاری سال نو کرده اند، بنابراین نامگذاری ها همگی دریک راستا بوده و تقویت تولید ملی را دنبال کرده است. حمایت از تولید ملی و خرید کالای ایرانی از مسائلی است که همواره در سالهای گذشته مورد نظر مقام معظم رهبری بوده و در تمامی سخنرانی ها وبیانات مرتبط به گونه ای اهمیت توجه مسوولین و مردم را به این موضوع گوشزد کرده اند.

وی دراین باره افزود: مقام معظم رهبری نه تنها در نامگذاری سالها به مسائل اقتصادی توجه ویژه ای داشتند بلکه همواره در دیدار سران سه قوه ومسوولین نظام براین نکته تاکید دارند که جهت گیریهای اقتصادی باید به سمت تولید کالای ایرانی برود و خرید کالای ایرانی به صورت گسترده فرهنگ سازی شود، چرا که بخش عمده ای از مصرف داخلی را پوشش می دهد ومی تواند منبع مالی خوبی برای تقویت تولید؛ اشتغال زایی و تحرک چرخه های اقتصاد کشور باشد و هم بخش های دولتی وغیر حاکمیتی در چرخه خرید کالای ایرانی وارد عرصه دیگری شوند که تا کنون سابقه نداشته است.

قادری با تاکید بر تغییر ذائقه مردم از خرید خارجی به سمت خرید کالای ایرانی خاطر نشان شد: از سوی دیگر باید به این مهم توجه کنیم که تقویت مصرف کالای ایرانی وتغییرذائقه مردم به سمت خرید کالای ایرانی امر بسیار مهمی است و حائز اهمیت است، اگر تولید ملی افزایش بیابد وزمینه ی خودکفایی وارتقای تولید کالای ایرانی صورت بگیرد اما ذائقه مردم تغییرنکند واحساس نیاز وتکلیف مردم به مصرف کالای داخلی تحریک نشود یعنی در حقیقت این ذهنیت ایجاد نشود که حمایت و مصرف کالای ایرانی به نفع مردم است یقینا زمینه اشتغال از بین می رود و امیدی به از بین رفتن رکود نمی توان داشت. عدم تولید کالای ایرانی وعدم ترغیب تولید کنندگان به تولید محصولات کیفی موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی می شود و توان صادراتی کشور را تضعیف می کند.

این کارشناس اقتصادی با توجه دادن مسوولین به خرید وحمایت از کالای ایرانی اظهار داشت: تقویت وافزایش بازارهای داخلی رمز نجات صنایع کشور از رکود و فائق آمدن بر معضل بیکاری است؛ اگر مردم انتظار دارند مسولین وحاکمیت در زمینه رفع رکود، کاهش تورم و افزایش اشتغال کاری انجام دهند باید خود نیز در زمینه حمایت وخرید کالای ایرانی فعال شوند و از کالای داخلی استفاده کنند تا بازار داخلی در اختیار کالای خارجی قرار نگیرد، اگر تولید کننده ما بتواند از ظرفیت بازار داخلی استفاده کند امکان رقابت در بازارهای خارجی برایش فراهم می شود از این رو زمینه برای ارتقای کیفیت کالاها، جذب فناوری و سرمایه گذاری خارجی فراهم می شود. بدیهی است درصورت عدم توجه مردم و عدم احساس مسوولیت آنها در برابر خرید کالای ایرانی و سوق ندادن ذائقه وتمایلات مردم به سمت کالاهای ایرانی، همچنان مردم به سمت خرید کالای خارجی می روند و ارز وبازار کشور در اختیار تولیدات خارجی قرار می گیرد در چنین شرایطی نباید انتظار داشته باشیم اتفاق خوبی در حوزه کاهش رکود وافزایش زمینه های اشتغال در سطح کشور به وقوع بپیوندند، بنابراین سوق دادن مردم و فرهنگ سازی برای خرید کالای ایرانی بیش از هر موضوعی حائز اهمیت است.

وی دراین باره افزود: حمایت دولت از کالای ایرانی وعدم واردات کالای خارجی با مشابه ایرانی از موضوعاتی است که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد. بی شک حمایت دولت از تولید کنندگان ایرانی و اعطای تسهیلات به تولید کنندگان موجب افزایش کیفیت وارتقای کالای ایرانی می شود. دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد در امر صادرات با تولید کنندگان همراهی کند و شرایط مطلوبی را برای صادر کننده ایرانی ایجاد کند و تولید کنندگان به هیچ وجه تحت فشار قرار نگیرند؛ یقینا تولید کننده ایرانی در شرایط نابرابر توان مقاومت در برابر تولید کننده خارجی ندارد چرا که تولید کننده خارجی با هزینه مالی کمتری و تکنولوژی بالایی اقدام به تولید کالا می کند از این رو نیازی به گذراندن استانداردهای اجباری ندارد بنابراین به سهولت قادر به اشغال بازارهای ماست بدیهی است در چنین شرایطی دولت باید از تولید کننده داخلی حمایت کند تا مسیر توسعه وتقویت کالای ایرانی به لحاظ تولید و تقویت فرهنگ به لحاظ افزایش گرایش مردم به خرید کالای ایرانی افزایش یابد.

   #اشتغال #مقام معظم رهبری #سال نو #رهبر معظم انقلاب #استقلال

محتوای خبر «تغییر ذائقه مردم به سمت خرید کالای ایرانی برای عبور از رکود و بیکاری الزامی است» را در سایت «قدس آنلاین» ببینید