تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
پروازساعت 24- پرواز ظهر امروز زاهدان - تهران شرکت آسمان با تاخیر چند ساعته مواجه شده است.

این پرواز قرار بود ساعت ۱۴ و ۱۰ دقیقه انجام شود که ابتدا به ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه و سپس به ساعت ۲۲ و سی دقیقه امشب موکول شد.

پارسا مدیر روابط عمومی فرودگاه زاهدان گفت: علت تاخیر این پرواز به تهران برمی گردد و آنگونه که مسئولان فرودگاه مهرآباد گفته اند تاخیر به علت نقص فنی است.

باشگاه خبرنگاران