تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
image.jpeg

سومین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه با حضور اعضا سه شنبه 96/12/22 در محل دفتر معاونت فرهنگی دانشجویی برگزار شد

این جلسه به ریاست دکتر ناصری سرپرست معاونت فرهنگی دانشجویی برگزار شد درخواست برگزاری اردوی جهادی که ازسوی گروه جهادی منتظران ظهور از تهران در منطقه شهرک ولیعصر (عج) بخش درح ارائه گردیده بود باحضور نمایندگانی ازمعاونت بهداشتی وشبکه بهداشت ودرمان سربیشه مطرح وپس ازبحث وبررسی لازم با برگزاری این اردوموافقت گردید.لازم به ذکراست این گروه جهادی از 2 لغایت 10 فروردین ماه سال آینده باحضور۲۰نفردندانپزشک باهمکاری معاونت بهداشتی دانشگاه شبکه بهداشت و درمان سربیشه و سپاه به ارائه خدمات دندانپزشکی به مردم محروم این مناطق خواهند پرداخت .

   #سپاه