تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
چهلمین روز درگذشت رضا مقدسی

یادواره چهلمین روز درگذشت رضا مقدسی خبرنگار تراز انقلاب اسلامی در نخلستان اوج برگزار شد./ عکس: محسن کرامت

   #انقلاب اسلامی