تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
یکشنبه 13 اسفند 1396, 14:23

اسلحه نیرو های امنیتی هواپیما ای تی آر ۷۲ و تعدادی کارت ملی جانباختگان سانحه هوایی پیدا شد.

پیدا شدن اسلحه نیرو های امنیتی هواپیما

   #کارت ملی

محتوای خبر «عکس: پیدا شدن اسلحه نیرو های امنیتی هواپیمای آسمان» را در سایت «رویش نیوز» ببینید