تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
عقیق:حجت الاسلام عبدالله محمدی، امام جمعه میانه در گفت و گو با ایکنا از آذربایجان شرقی،اظهار کرد: بالاترین نعمت آخرت رسیدن به قرب الهی و در واقع هدف خلقت انسان رسیدن او به قرب الهی است، رسیدن به این مقام با رشد معنوی محقق می شود و در تعالیم دینی بر وجود خالق و وجوب ارتباط با او توجه فراوانی شده است.

قرب الهی با رشد معنوی محقق می شود
وی، ادامه داد: معنویت فضیلتی است که هم باید با فضیلت های دیگر، از جمله فضیلت عقلانیت، هم نشین شود، تا بتواند نقش شایسته خود را در زندگی آدمی بازی کند و هم نباید موجب غفلت از سایر مؤلفه های ضروری برای یک زندگی شایسته و درخور انسان بشود.
امام جمعه شهرستان میانه با اشاره به فرموده امیرالمومنین علی(ع) یادآور شد: مولای متقیّان علی(ع) می فرمایند: بر نعمت آخرت انعام داده نمی شود، مگر کسی که بر بلای دنیا صبر کرده باشد و خوبی ها، افزاینده سرعت رشد معنوی است، به عنوان مثال نماز به یکی از مؤثرترین آنها تلقی می شود.
حجت الاسلام محمدی، رشد معنوی را با تغییر نگرش های فرد مرتبط دانست و تاکید کرد: رشد معنوی با تغییر نگرش های فرد، سعادت دنیای او را تأمین می کند و او را از افکار نادرستی که سبب اندوه و اضطراب های دنیایی او می شود، نجات می دهد؛ بنابراین از آنجایی که خوشبختی در دنیا و آخرت با رشد معنوی به دست می آید، لازم است آدمی با شناسایی عوامل و موانع رشد معنوی، سعادت خود را به دست آورد.

منبع:ایکنا

   #امام جمعه

محتوای خبر «قرب الهی با رشد معنوی محقق می شود» را در سایت «عقیق» ببینید