تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
رکنا: تست تصادف اتوبوس مدرسه و تاثیر آن روی سرنشینان اتوبوس + فیلم اتوبوس مدرسه را باید مهم ترین خودرویی بدانیم که در مرحله اول باید امنیت آن در مقابل هر گونه تصادف در بهترین سطح ممکن باشد.
فیلم به راحتی مشاهده می کنید که یک تصادف Crash ساده در ناحیه جلو به اتوبوس مدرسه چه پیامدهایی برای سرنشینان دارد و بسته بودن یا نبودن کمربرند می تواند تاثیر بسزایی در میزان صدمه وارد شده به بچه ها داشته باشد. البته اتوبوس این فیلم با مواردی که در کشور ما به عنوان اتوبوس استفاده می شود کاملاً متفاوت است و در سطح بسیار پایین ترین قرار دارند!

اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید:

   #اتوبوس

محتوای خبر «تست تصادف اتوبوس و تاثیر آن روی مسافران + فیلم» را در سایت «رکنا» ببینید