تاریخ دریافت خبر:

به یک استاد مکانیک و یک استاد جلوبندی ساز ماهر جهت کار در قم نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر دیگر امتحان کنید
۰۹۱۲

tel: 09122535419

   #استخدام