تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
اتفاق تاریخی جدال تیم سامان قدوس با آرسن ونگر

آرسن ونگر آرسن ونگر تاریخ تاسیس باشگاه استرشوندس از زمان حضور آرسن ونگر در آرسنال 30 روز کوچک تر است.

به گزارش ایلنا، تاریخ تاسیس باشگاه استرشوندس سوئد 31 اکتبر 1996 است و تاریخ حضور ونگر روی نیمکت آرسنال به تاریخ 1 اکتبر 1996 بازی می گردد. با این اوصاف عمر زمان حضور مربی فرانسوی روی نیمکت توپچی ها 30 روز از تاریخ تشکیل تیم سامان قدوس بیشتر است.

   #قدوس #سامان قدوس #آرسنال #سوئد

محتوای خبر «اتفاق تاریخی جدال تیم سامان قدوس با آرسن ونگر» را در سایت «ایلنا» ببینید