تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
خبرگزاری قطر اعلام کرد شکایت این خبرگزاری از شبکه تلویزیونی العربیه، این شبکه را وادار کرد از «آفکام» (دفتر ارتباطات رسانه ای انگلیس) خارج شود.به گزارش بلاغ، گزارش الجزیره، شکایت خبرگزاری قطر از شبکه تلویزیونی العربیه، این شبکه را وادار کرد از دفتر ارتباطات رسانه ای انگلیس خارج شود.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره قطر، خبرگزاری قطر اعلام کرد شکایت این خبرگزاری از شبکه تلویزیونی العربیه، این شبکه را وادار کرد از «آفکام» (دفتر ارتباطات رسانه ای انگلیس) خارج شود.

الجزیره افزود: شکایت خبرگزاری قطر علیه شبکه تلویزیونی العربیه و شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی به این علت بود که این دو شبکه خبر های جعلی منسوب به امیر قطر پخش کرده بودند.

الجزیره ادامه داد خروج العربیه از آفکام جلوی پخش آن ها را از انگلیس و از همه کشور های اتحادیه اروپا خواهد گرفت.

   #قطر #انگلیس #امیر قطر #الجزیره #اتحادیه اروپا

محتوای خبر «خروج شبکه العربیه از «آفکام» در پی شکایت خبرگزاری قطر» را در سایت «بلاغ» ببینید