تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
دیدار سفیر ترکیه در تهران با ولایتی«رضا هاکان تکین»، سفیر ترکیه در ایران با حضور در برنامه ای تلویزیونی با محوریت بازنمایی تجارت خارجی، روابط اقتصادی و دپیلماسی سیاسی - فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به بررسی روابط تهران و آنکارا پرداخت. دریافت 264 MB

   #ترکیه #آنکارا