تاریخ دریافت خبر:
زیباکلام: حکومتی بودن خیلی هم قشنگ نیست

صادق زیباکلام در مورد فیلم سازهای حکومتی توئیتی منتشر کرد

توئیت صادق زیباکلام در مورد فیلم سازهای حکومتی

زیباکلام: حکومتی بودن خیلی هم قشنگ نیست

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bartarinha.ir