تاریخ دریافت خبر:
استقرار ارتش سوریه در عفرین ارتش سوریه در منطقه عفرین مستقر می شود

به گزارش خبرگزاری موج، توافق بر سر استقرار ارتش سوریه در عفرین به نتیجه رسید.

دولت سوریه و شبه نظامیان کُرد «یگان های مدافع خلق» بر سر استقرار ارتش سوریه در منطقه عفرین به توافق رسیدند.

   #سوریه