تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
پرسپولیس پرگل ترین شروع برای لیگ قهرمانان آسیا در روز نخست رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در فصل جدید حدنصاب تازه ای از نظر تعداد گل به ثبت رسید.

به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، در روز نخست از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در فصل ۲۰۱۸ در مجموع ۴۷ گل رد و بدل شد که ۲۵ گل در بازی های منطقه غرب و ۲۲ گل هم در منطقه شرق به ثمر رسید.

با به ثمر رسیدن ۴۷ گل حدنصاب جدیدی در آمار گلزنی در روز نخست بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در دو منطقه شرق و غرب به ثبت رسید.


پیش از این، بیشترین آمار گل زده در هفته نخست بازی های لیگ قهرمانان ۴۴ گل بود که در فصل ۲۰۰۹ و ۲۰۱۶ به ثبت رسیده بود. در فصل ۲۰۰۹، در بازی های منطقه شرق ۲۶ گل به ثمر رسید، و در فصل ۲۰۱۶ هم سهم منطقه شرق آسیا ۱۹ گل بود.

بهترین آمار گلزنی در بازی های منطقه غرب آسیا به ثمر رسیدن ۲۵ گل در بازی های روز نخست است که در فصل جدید بار دیگر همین تعداد گل به ثمر رسید.

پیش از این، در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ هم آمار مشابهی برای گل های زده در بازی های روز اول مرحله گروهی در منطقه غرب به ثبت رسیده بود. اما از نظر مجموع بازی های دو منطقه غرب و شرق آسیا، در فصل جدید با رد و بدل شدن ۴۷ گل رکورد تازه ای در تاریخ این مسابقات رقم خورد.

نود

   #لیگ قهرمانان #لیگ قهرمانان آسیا

محتوای خبر «پرگل ترین شروع برای لیگ قهرمانان آسیا» را در سایت «جام نیوز» ببینید