تاریخ دریافت خبر:
وضعیت بسیار اسفبار نمازخواندن ورزشگاه آزادی تهران، در بازی دیروز پرسپولیس در آسیا را مشاهده می نمایید. وضعیت بسیار اسفبار نمازخواندن ورزشگاه آزادی تهران، در بازی دیروز پرسپولیس در آسیا را مشاهده می نمایید. منبع خبر : سایت خبری شعار سال http://shoaresal.ir/fa/news/110477/وضعیت-اسفبار-نمازخواندن-در-ورزشگاه-عکس
اتاق خبر 24:

وضعیت بسیار اسفبار نمازخواندن ورزشگاه آزادی تهران، در بازی دیروز پرسپولیس در آسیا را مشاهده می نمایید.

برای مشاهده khm_0.jpg?itok=pL28VFgl

   #پرسپولیس