تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

  

محتوای خبر «سخنرانی رییس جمهوری درجمع نخبگان و علمای دینی حیدرآباد هند» را در سایت «ایرنا» ببینید