تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
آقای قدس محلاتی، فرمانده کل کمیته ها در کرج می گوید: «...من در 22اسفند57 ازسوی دفتر امام به امامت مسجد رسول اکرمِ جهانشهر انتخاب شدم. درهمین زمان کمیته های مختلفی در کرج مشغول فعالیت بودند. در همان ابتدا بسیاری از کمیته های فرعی ازجمله منطقه اصلی کرج را منحل کردیم و وظایف آن را به سپاه پاسداران سپردیم. البته پس از آنکه ترورهای منافقین شروع شد کمیته اصلی کرج را دوباره تشکیل دادیم و مسئولیت آن را خودم به عهده گرفتم. تمام نیروهایی که دراختیار داشتم 43نفر بود و با این افراد می بایستی 8 واحد گشتی تشکیل می دادیم. البته کمیته منطقه 12 تهران که زیرنظر آیت الله ایروانی بود، گاهی به ما کمک می کرد و نیروهایشان را دراختیار ما قرار می داد و این کمیته ها بودند که در مقابل منافقین به کمک سپاه پاسدارن شتافتد و در کنار یکدیگر بسیاری از کارهای شوم آنها را خنثی کردند.»

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛یکی از نخستین نهادهایی که درابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با فرمان امام خمینی تأسیس شد، کمیته های انقلاب اسلامی بود. سیر وقایع انقلاب اسلامی و خطرهایی که نظام جمهوری اسلامی را تهدید می کرد، به وضوح درایت و دوراندیشی امام را نشان می دهد؛ زیرا کمیته ها نقش مهمی در رویارویی با مخالفان و دشمنان انقلاب ایفا کردند. اهمیت نقش کمیته ها هنگامی بیشتر مشخص می شود که به یاد آوریم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام سازمان های نظامی و امنیتی سابق برای مدتی از انجام وظایف خود به دلایل متعدد ناتوان بودند و وظایف آنان به کمیته ها واگذار شده بود. این کمیته ها در شهرها و استان های مختلف به ساماندهی امور می پرداختند.

در کتاب "انقلاب اسلامی در کرج که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده درباه نحوه تشکیل کمیته ها در کرج آمده است: در کرج ازسوی نیروهای انقلابی شیوه و روش منظم و دقیقی برای تشکیل کمیته ها درپیش گرفته شد. چهره های شاخص انقلابی بنابه وظیفه ای که درحفظ و پشتیبانیاز انقلاب داشتند، در مساجد مختلف شهر کمیته هایی تشکیل دادند. این کمیته ها ازمرکز و مسئول مشخصی دستور نمی گرفت بلکه به صلاحدید اعضای برجسته و شاخص خود اقداماتی درراستای تأمین امنیت شهر و رویارویی با عوامل رژیم پهلوی انجام می داد.

ابوطالب شفیعیان که از اعضای کمیته کرج بود در این زمینه چنین می گوید:«...هم زمان با تشکیل کمیته ها، حضرت امام طی حکمی آقای شجونی را مأمور سامان­دهی کمیته ها و نگهداری اموال سلطنتی نمودند، امّا بهجز کمیته آقای شجونی، در کرج کمیته های مختلفی نیز فعالیت داشت. یک کمیته زیرنظر آقای جنتی و کمیته ای دیگر تحت نظر آقای خاتمی بروجردی بود.»

البته کمیته های دیگری نیز در کرج فعالیت داشتند، مانند کمیته مسجد اعظم که پسر آیت الله زابلی مسئولیت آن را به عهده داشت. در حصارک نیز کمیته ای زیرنظر آقای حسینی متولی و در مرکز شهر هم چنین ارگانی تحت نظارتِ آقای محقق وجود داشت. شمار کمیته ها محدود به آنچه گفته شد نبود، بلکه آنها در بیشتر مساجد به صورت خودجوش فعالیت داشتند.

کمیته اصلی کرج زیرنظر حجت الاسلام جعفر شجونی بود. در این زمان فعالیت گروه های چپ معاند نیز شروع شده بود. این وضعیت مشکلات فراوانی هم برای این ارگان و هم برای امنیت شهر به وجود آورد که با تلاش آقای شجونی و نیز حجت الاسلام شریفی امام جمعه کرج تا حدودی برطرف شد. آقای ابوطالب شفیعیان در این مورد چنین می گوید:«...فعالیت گروه های چپ یکی از مشکلات اصلی بود. درنهایت نقش راهبردی آقای شجونی و نظرات حاج آقا شریفی امام جمعه کرج توانست وضعیتی به وجود آورد که برمبنای آن قضایای مربوط به این جریان کنترل شود. قرار شد کمیته ها در سه نقطه متمرکز شوند و آقایان قدس محلاتی و حاج آقا رضایی محلاتی به عنوان مسئول آنها انتخاب شدند و تا زمانی که در یکدیگر ادغام گشتند، این مسئولیت را به عهده داشتند.»

بدین ترتیب چهره های شاخص شهر آقای قدس محلاتی را برای مسئولیت کمیته در کرج به آیت الله مهدوی کنی، فرمانده کل کمیته ها، معرفی کردند. آقای محلاتی دراین باره می گوید: «...من در 22اسفند57 ازسوی دفتر امام به امامت مسجد رسول اکرمِ جهانشهر انتخاب شدم. درهمین زمان کمیته های مختلفی در کرج مشغول فعالیت بودند. در همان ابتدا بسیاری از کمیته های فرعی ازجمله منطقه اصلی کرج را منحل کردیم و وظایف آن را به سپاه پاسداران سپردیم. البته پس از آنکه ترورهای منافقین شروع شد کمیته اصلی کرج را دوباره تشکیل دادیم و مسئولیت آن را خودم به عهده گرفتم. تمام نیروهایی که دراختیار داشتم 43نفر بود و با این افراد می بایستی 8 واحد گشتی تشکیل می دادیم. البته کمیته منطقه 12 تهران که زیرنظر آیت الله ایروانی بود، گاهی به ما کمک می کرد و نیروهایشان را دراختیار ما قرار می داد و این کمیته ها بودند که در مقابل منافقین به کمک سپاه پاسدارن شتافتد و در کنار یکدیگر بسیاری از کارهای شوم آنها را خنثی کردند.»

بسیاری از اعضای کمیته ها از نیروهای انقلابی و مذهبی به شمار می رفتند که به انگیزه دفاع از دستاوردهای انقلاب به این ارگان پیوستند و بدون هیچ چشم داشتی به آن خدمت می کردند. کمیته ها در دورانی که نیروهای رسمی نظامی کشور درسر در گمی به سر می بردند و سپاه پاسداران هنوز رسمیت نیافته بود، منشأ خدمات باارزش و مهمی برای انقلاب اسلامی شدند. اهمیت کمیته ها زمانی بیشتر روشن می شود که مسئولیت آنها را در ایجاد نظم و امنیت و نیز رسیدگی به امور قضایی شهرها در نظر بگیریم.

آقای شجونی دراین باره می گوید: «...از صبح تا دوی نصف شب در کمیته کرج فعالیت داشتم. اگر بانکی را دزد می زد یا خانه ای به سرقت می رفت و یا کسی مثلاً در طالقان یا جای دیگری کشته می شد و یا اگر مشکلاتی منافقین و یا کمونیست ها ایجاد می کردند همه را کمیته ها باید رسیدگی می کردند. هرشب به ما گزارش می دادند که مثلاً هویدا یا هژبر یزدانی یا ثابت ­پاسال را در فلان جا دیده اند. ما به سرعت اقدام می کردیم امّا چیزی نمی دیدیم. حتی اگر کسی درمورد دزدیدن پولش شکایتی داشت به ما رجوع می کرد. حتی رسیدگی به امور فواحش با ما بود. بنابراین بنده هم قاضی، هم نظامی و خلاصه همه چیز بودم».

کمیته ها درجریان رویدادهای خشونت باری که انقلاب اسلامی در سال های نخستین حیات خود با آن روبه رو شد، نقش اصلی را به عهده داشت و در این راه بسیاری از اعضای فداکار آن به شهادت رسیدند.


   #انقلاب اسلامی #سپاه #سپاه پاسداران #امام جمعه #شهادت #خاتمی


منبع خبر (مرکز اسناد انقلاب) است و جستجوگر هوشمند بتانیوز هیچگونه مسئولیتی در برابر محتوای آن ندارد.

اگر به محتوای خبر «نخستین نهادهای انقلابی در کرج چگونه تاسیس شد؟/ خنثی سازی توطئه های منافقین در کرج توسط کمیته های انقلاب» اعتراض دارید می توانید از طریق بخش تماس با ما گزارش کنید.