تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
حضور نخستین بانوی مازندرانی به اردوی تیم ملی وزنه برداری دبیر هیأت وزنه برداری مازندران گفت:نخستین بانوی مازندرانی به اردوی تیم ملی وزنه برداری دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سیاوش قربانی بیان داشت: حدیثه حاج کناری در میان بانوان ورزشکار استان به عنوان نخستین دعوت شده به تیم ملی وزنه برداری قلمداد می شود که از انگیزه های خوبی برای موفقیت در این رشته برخوردار است.

وزنه برداری

دبیر هیات وزنه برداری مازندران گفت: فدراسیون وزنه برداری به تازگی مجوز شروع تمرینات تیم های وزنه برداری بانوان را دریافت کرده و در نخستین قدم تیم جوانان را فعال کرده است.

   #وزنه برداری #مازندران #اردوی تیم ملی #فدراسیون وزنه برداری