تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
تقدیر معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری از اداره کل میراث فرهنگی گلستان
چکیده: معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی با اهدای لوحی از تلاش ها و موفقیت های قابل توجه مدیر کل و کارکنان اداره کل میراث فرهنگی گلستان در جذب سرمایه، تسهیلات بانکی و ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری تقدیر تشکر کرد. ادامه »

   #گلستان #نوروز #ایجاد اشتغال #اصفهان #اشتغال