تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ساداتی نژاد گفت: دانشگاه ها و اساتید کشور فرمانده در جنگ نرم هستند و بایستی برای تشویق دانشجویان به استفاده از پیام رسان های داخلی، شبکه اینترنت ملی، سرور و ظرفیت پیام رسان‎های داخلی را تقویت کرد.
سید جواد ساداتی نژاد عضو کمیسیون آموزش در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری بسیج پیرامون اقداماتی که بایستی برای پیروزی در جنگ نرم صورت گیرد عنوان کرد: در حال حاضر یکی از بستر های اصلی جنگ نرم و حیله های دشمن، پیام رسان های داخلی مثل تلگرام و اینستاگرام است که با ایمان قوی قادر به پیروزی در این جنگ نرم هستیم.
وی بیان کرد: دانشگاه ها و اساتید کشور فرمانده در جنگ نرم هستند و بایستی بر روی دانشجویان کشور متمرکز شد، بدین صورت که باید برای تشویق دانشجویان به استفاده از پیام رسان های داخلی، شبکه اینترنت ملی، سرور و ظرفیت پیام رسان‎های داخلی را تقویت کرد.
ساداتی نژاد در پایان تصریح کرد: بایستی امنیت پیام رسان های داخلی را افزایش داد تا جوانان کشور بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.

   #اینترنت #تلگرام #اینستاگرام