تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
AFC آب پاکی را روی دست ایران ریخت! کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که بازی نمایندگان ایران و عربستان همچنان در زمین بی طرف برگزار خواهد شد.

در حالی که خبرهای ضدونقیضی درباره مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا با برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در کشوری ثالث مطرح شده اما کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که تنها بازی نمایندگان عربستان و امارات با تیم های قطری باید به صورت رفت و برگشت در زمین طرفین برگزار شود و بازی نمایندگان ایران و عربستان همچنان در زمین بی طرف برگزار خواهد شد.

AFC در صورت جلسه خود نامی از ایران نیاورده و تنها اعلام کرده که بازی نمایندگان عربستان و امارات باید در قطر برگزار شود. بدین ترتیب لغو بازی در زمین بی طرف شامل حال مسابقات نمایندگان ایران و عربستان نمی شود.

   #کنفدراسیون فوتبال آسیا #فوتبال آسیا #امارات #لیگ قهرمانان آسیا #قطر #لیگ قهرمانان