تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
آغاز پلمب صرافی های غیرمجاز توسط دستگاه نظارتی

اقتصاد ایران: پلمب صرافی های غیرمجاز با ورود دستگاههای نظارتی آغاز شد و پنج صرافی غیرمجاز تعطیل شدند.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، پلمب صرافی های غیر مجاز توسط دستگاه نظارتی آغاز شده است.

بر این اساس پنج صرافی غیرمجاز که در خیابان فردوسی و پاساژهای اطراف فعالیت می کردند، توسط دستگاه های نظارتی، پلمب و پرونده آنها به دستگاه های قضایی جهت رسیدگی و تشکیل پرونده ارسال شد.

گفتنی است اگر این اقدامات مستمر باشد، مطمئنا دیگر شاهد حضور صرافی های غیر مجاز در بازار نخواهیم بود. این در حالی است که بانک مرکزی به صورت مکرر با ارسال نامه هایی به نیروی انتظامی، خواستار توقف فعالیت صرافی های غیرمجاز شده بود.

   #فردوسی #بانک مرکزی

محتوای خبر «آغاز پلمب صرافی های غیرمجاز توسط دستگاه نظارتی» را در سایت «اکو نیوز» ببینید