تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان گفت: قرعه دشواری در جام جهانی داریم ولی به جوانان ایران امیدوارم. حمایت از تیم ملی فوتبال کامل است و کمپ مجهزی در روسیه در اختیار تیم ملی قرار گرفت.

61261

   #روسیه #وزیر ورزش #جام جهانی #تیم ملی فوتبال